• 熱點
 • 圖片
 • 科技
 • 娛樂
 • 游戲
 • 體育
 • 汽車
 • 財經
 • 搞笑
 • 軍事
 • 國際
 • 時尚
 • 旅游
 • 探索
 • 育兒
 • 養生
 • 美文
 • 歷史
 • 美食
 • 當前位置: 小蘋果范文網 > 科技 > 正文

  詩詞歌賦 [暹羅瓷幣上的詩詞歌賦]

  時間:2018-07-12 20:09:29 來源:小蘋果范文網 本文已影響 小蘋果范文網手機站

  貓眼按:

  之前泉友Sinial曾投稿過一篇《sinial(李駿):Soho Mint與南洋錢幣》,這篇文章極大地完善了貓眼看幣這個平臺的豐富性,受到了廣大泉友的好評。

  這次泉友Sinial再次用自己的藏品說話,為大家分享了收藏暹羅瓷幣的心得體悟。

  借Sinial寫暹羅的文章,貓眼在文末推薦一本錢幣參考書《暹羅錢幣:從扶南到拉瑪五世》,微店少量現貨,不要錯過文末題外哦。


  暹羅瓷幣的詩詞歌賦

  暹羅直到19世紀前半仍未建立起現代錢幣制度,既沒有統一的貨幣單位,也沒有統一的錢幣體系。在不同的地區,從子彈銀到海貝有各式各樣的錢幣在流通,缺乏適用的小額通貨也還是普遍現象。在這樣的背景下,華人賭行的代幣就此登場,在賭行信譽支撐下成為所在區域的準流通貨幣。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  暹羅華人賭行代幣

  華人賭行代幣存在多種材質:瓷、陶、玻璃、金屬、珍珠貝等。其中以瓷幣種類最為繁多,雖然目前并無定說,估計瓷幣有總計多達2000-3000種。

  瓷幣多帶有中國元素:漢字字號、漢字面值、蘇州碼、制錢幣文、中國年號等,據稱也有從中國定制的。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  帶漢字面值“宋派”的瓷幣

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  帶制錢幣文“同治通寶”的瓷幣

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  帶中國年號“光緒元年”的瓷幣

  筆者踏入瓷幣領域較晚,品種求全之路已有諸多前輩成績斐然,未敢輕言挑戰。故轉以詩詞類瓷幣作為收集的重點,此類瓷幣幣面文字多為詩詞歌賦,取自中國傳統文學作品,從形制來看為同一賭行或同一系列的賭行出品似較可能。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  詩詞類瓷幣


  一、詩詞類瓷幣在文獻中的記載

  文獻記載中,最早提及此類瓷幣的是萊頓大學的Schlegel教授于1889年發表的文章——Siamesische und Chinesisch-Siamesische Münzen。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  此文基于原任荷蘭駐曼谷領事的P.S.Hamel先生所捐獻的藏品,是第一次由西方漢學家對瓷幣領域所作的專門性研究。其中提及的8種詩詞類瓷幣,中文文字得到大致正確釋讀。

  文中這批藏品今天仍然保管于荷蘭國立民族學博物館——

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 40(荷蘭國立民族學博物館藏品627-91)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 58(荷蘭國立民族學博物館藏品627-110)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 63(荷蘭國立民族學博物館藏品627-115)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 65(荷蘭國立民族學博物館藏品627-117)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 68(荷蘭國立民族學博物館藏品627-120)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 77(荷蘭國立民族學博物館藏品627-129)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 108(荷蘭國立民族學博物館藏品627-156)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Schlegel 116(荷蘭國立民族學博物館藏品627-169)

  1911年第一本瓷幣領域專著Ramsden的Siamese Porcelain and Other Tokens(《暹羅國陶質古錢》)問世,共收錄345種瓷幣。其中,涉及詩詞類瓷幣仍然僅僅只有12種,而且局限于類似Schlegel的按照外形形狀分類方式,對詩詞類瓷幣仍未作為一個整體討論。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  著作Ramsden, Siamese Porcelain and Other Tokens封皮

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Ramsden圖版,涉及多枚詩詞類瓷幣

  1995年出版的Althoff的Sammlung K?hler-Osbahr Band II/3: Siamesische Porzellantoken(《K?hler-Osbahr藏品目錄卷II/3:暹羅陶瓷代幣》)為Ramsden之后又一專著,收錄杜伊斯堡文化歷史博物館的K?hler-Osbahr瓷幣藏品,共1359種,其中有33種詩詞類瓷幣。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Althoff, Sammlung K?hler-Osbahr Band II/3: Siames

  Althoff將瓷幣按照幣面文字分類排列的同時,兼顧了詩詞類瓷幣的相似特性,從1247到1270a將其中26種集中歸類,分類編目有所進步。惜仍未臻完美,并未將詩詞類瓷幣完整地歸類為同一系列。類似前人著述,對中文詞句源自詩詞也未能揭示,亦屬遺憾。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  Althoff圖版,詩詞類瓷幣集中部分


  二、詩詞瓷幣的分類

  從前人各譜記錄及實物發現看——

  Althoff共收錄33種,其中包括2種僅尺寸大小略有差別而分為不同編號,似非十分必要;

  Ramsden有收錄的12種中存在Althoff未列的2種;

  Schlegel列出的8種Althoff都有收錄;

  作者藏品中前人各譜均未收錄的另有2種,

  綜合起來目前已知存在的詩詞類瓷幣品種共計21組36種,如下表——

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  詩詞類瓷幣完整分類表

  詩詞類瓷幣雖然形狀各異,但樣式類似,材質皆為雙面釉白地青花瓷,青料多使用清中晚期引進的洋藍。

  形制上大致都是一面為圖案及面值,另一面為詩詞及花押,完全符合此特征的品種稱為基本型

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  基本型

  在基本型的基礎上,圖案面額外有圖案中文名稱的,稱為擴展I型

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  擴展I型

  在基本型的基礎上,圖案面額外有泰文面值及泰文賭行名的,稱為擴展II型

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  擴展II型

  擴展II型已知的共有2組4種瓷幣,正面泰文面值上方的整行泰文全都相同,而背面的花押兩組分別為圓型“泰”字戳和長方形“財盛”字戳,正面這行泰文從發音看類似“財盛”的對音。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  帶“財盛”戳記的擴展II型瓷幣

  結合形制相仿的“和記”等瓷幣上的布局(泰文面值上方為中文和泰文雙語的賭行名稱,類似的還有“和源”“順記”“順源”“源昌”“源記”等)推敲,泰文面值上方的很有可能是賭行名稱。基于這一點,或許可以大膽推測“財盛”為擴展II型4種瓷幣的發行賭行名稱,甚至有可能是所有詩詞類瓷幣的發行賭行。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  “和記”瓷幣

  每一組瓷幣由面值“錢”(Salung)和“方”(Fuang = 1/2 Salung)的兩種組成,形狀、圖案、花押多相同,“錢”面值的較大些,詩詞一般為七字偶有六字,“方”面值的較小,詩詞一般為四字偶有五字。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  面值“錢”和“方”的同一組瓷幣

  結合分類表分析,目前已知實物中,基本型12/13兩組只有“方”面值,基本型14、擴展I型17/18/19四組只有“錢”面值。對于僅存在單一面值的這6組來說,相信今后有可能發現另外6種潛在品種。同時,鑒于瓷幣種類繁多不見于著述者眾,在此列出的21組之外未來更有全新發現亦未可知。


  三、詩詞瓷幣的內涵

  考慮此類瓷幣涉及的文學作品從四書五經、序文、唐詩、宋詞、元曲等無所不包,如下不過多考慮瓷幣的組別分類,而是按照所對應文學作品的大致年代順序排列,結合文人逸事個別介紹。

  東晉·王羲之 蘭亭集序

  永和九年,歲在癸丑,暮春之初,會于會稽山陰之蘭亭,修禊事也。群賢畢至,少長咸集。此地有崇山峻嶺,茂林修竹,又有清流激湍,映帶左右。引以為流觴曲水,列坐其次,雖無絲竹管弦之盛,一觴一詠,亦足以暢敘幽情。

  是日也,天朗氣清,惠風和暢。仰觀宇宙之大,俯察品類之盛,所以游目騁懷,足以極視聽之娛,信可樂也。

  夫人之相與,俯仰一世。或取諸懷抱,悟言一室之內;或因寄所托,放浪形骸之外。雖趣舍萬殊,靜躁不同,當其欣于所遇,暫得于己,快然自足,不知老之將至;及其所之既倦,情隨事遷,感慨系之矣。向之所欣,俯仰之間,已為陳跡,猶不能不以之興懷,況修短隨化,終期于盡!古人云,“死生亦大矣。”豈不痛哉!

  每覽昔人興感之由,若合一契,未嘗不臨文嗟悼,不能喻之于懷。固知一死生為虛誕,齊彭殤為妄作。后之視今,亦猶今之視昔。悲夫!故列敘時人,錄其所述。雖世殊事異,所以興懷,其致一也。后之覽者,亦將有感于斯文。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  神龍本蘭亭集序(北京故宮博物院藏)

  唐太宗可謂王右軍《蘭亭集序》的頭號粉絲,留下蕭翼賺蘭亭的傳說之余,隨葬與否等等真本的去向更讓后世文人百般揣測。傳至后世,《蘭亭集序》的唐人摹本亦是曠世奇珍,乾隆得到數件摹本狗尾續貂之余,還特在圓明園立蘭亭八柱以紀念之。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  唐?閻立本 蕭翼賺蘭亭圖 宋代摹本(臺北故宮博物院藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  蘭亭八柱亭(今已移建北京中山公園)

  惠風和暢:

  編號35,正面為麒麟、中泰雙語的面值“方”及“財盛”泰文,背面為“惠風和暢”及“泰”字圓型戳記,舊譜皆未載,甚為難得。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  背面幣文的“惠風和暢”當系源自《蘭亭集序》,雖然匠人所書與書圣相去不可以道里計,也算曾經澤及萬里域外。


  唐·李白 清平調三首

  其一

  云想衣裳花想容 春風拂檻露華濃

  若非群玉山頭見 會向瑤臺月下逢

  其二

  一枝紅艷露凝香 云雨巫山枉斷腸

  借問漢宮誰得似 可憐飛燕倚新妝

  其三

  名花傾國兩相歡 常得君王帶笑看

  解釋春風無限恨 沉香亭北倚闌干

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  元?錢選 楊妃上馬圖(美國弗利爾美術館藏)

  清平調三首一般認為是李白長安供奉翰林時所作,大約在天寶二年,可算是詩仙官場生涯中的人生巔峰。雖是拍馬之作,貴妃的美人風韻、金花箋上信筆寫就、李龜年的高低吟唱、力士脫靴的傳說,滿滿的都是盛唐氣象。當年金花箋上的書法今雖不存,從詩仙留下的唯一真跡中或可領略神韻一二。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  唐·李白 上陽臺貼(北京故宮博物院藏)

  會向瑤臺月下逢:

  編號30,正面為玉燕圖案、“玉燕”及面值“錢”,背面為“會向瑤臺月下逢”及“從”花押,舊譜皆未載,甚為難得。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  常得君王帶笑看:

  編號29,正面為蝙蝠圖案、“金”及面值“錢”,背面為“常得君王帶笑看” 及“?”花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  唐·李白 月下獨酌四首

  其一

  花間一壺酒 獨酌無相親

  舉杯邀明月 對影成三人

  月既不解飲 影徒隨我身

  暫伴月將影 行樂須及春

  我歌月徘徊 我舞影零亂

  醒時同交歡 醉后各分散

  永結無情游 相期邈云漢

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  清?沙馥 唐學士飲酒圖扇頁(北京故宮博物院藏)

  如同杜甫《飲中八仙歌》所寫,“李白一斗詩百篇,長安市上酒家眠,天子呼來不上船,自言臣是酒中仙”,以至舊時酒店門口往往張掛“太白遺風”。

  得句邀月:

  編號21,正面為八寶紋元寶圖案及中文面值“方”,背面為“得句邀月”及花押(上十下卌)。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  唐·李白 江上吟

  木蘭之枻沙棠舟 玉簫金管坐兩頭

  美酒尊中置千斛 載妓隨波任去留

  仙人有待乘黃鶴 海客無心隨白鷗

  屈平詞賦懸日月 楚王臺榭空山丘

  興酣落筆搖五岳 詩成笑傲凌滄洲

  功名富貴若長在 漢水亦應西北流

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?梁楷 太白行吟圖(日本東京國立博物館藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋 黃鶴樓圖(臺北故宮博物院藏)

  功名富貴若長在:

  編號31,正面為佛像圖案、漢字“呢佛”及中文面值“錢”,背面為“功名富貴若長在”及“?”花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  江上吟多認為是乾元二年李白58歲時從流放夜郎得遇大赦,返回到江夏小住時所作。瓷幣以佛像為意,雖與太白原詩灑脫之意境有別,于“功名富貴若長在,漢水亦應西北流”兩句倒也不無相合之處。


  宋·李拱

  雨后有人耕綠野 月明無犬吠花村

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋 耕獲圖頁(北京故宮博物院藏)

  人耕綠野:

  編號7,正面為八寶紋犀角圖案及中文面值“方”,背面為“人耕綠野”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  “人耕綠野”一句,宋人陳以莊、張弋也有用過,唯李拱為最早(《詩話總龜》謂為真宗時人)。兼且這兩句后世在雜劇中輾轉流傳甚廣,關漢卿《趙盼兒風月救風塵》直接沿用;石君寶《李亞仙花酒曲江池》“花村”作“黃昏”;王實甫《四丞相高會麗春堂》和徐霖《繡襦記》“花村”作“荒村”;湯顯祖《牡丹亭》則作“月明無犬吠黃花,雨過有人耕綠野”。瓷幣使用“人耕綠野”源自于元明雜劇的可能性同樣不小。


  宋·歐陽修 朝中措·送劉仲原甫出守維揚

  平山闌檻倚晴空 山色有無中

  手種堂前垂柳 別來幾度春風

  文章太守 揮毫萬字 一飲千鐘

  行樂直須年少 尊前看取衰翁

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋 深堂琴趣圖頁(北京故宮博物院藏)

  位列唐宋八大家的歐陽修,除了在滁州留下因《醉翁亭記》而知名的醉翁亭之外,任揚州時還在西北郊蜀岡中峰上修建了平山堂,因“負堂而望,江南諸山,拱列檐下”故得名,而平山堂之名也多少得益于這首詞。

  二十多年后,蘇軾三過平山堂時,還留下了“三過平山堂下,半生彈指聲中。十年不見老仙翁,壁上龍蛇飛動。欲吊文章太守,仍歌楊柳春風。休言萬事轉頭空,未轉頭時皆夢。”

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋·歐陽修 灼艾帖(北京故宮博物院藏)

  當年的“壁上龍蛇飛動”幾經滄桑今日已不能得見。六一先生的字雖未能與宋四家相提并論,但也如朱熹所稱“歐陽公作字如其為人,外若優游,中實剛勁”,從存世的書貼上可見一二。

  庭前山色:

  編號23,正面為八寶紋金錢圖案及中文面值“方”,背面為“庭前山色”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  另據《青泥蓮花記》,“有時相,本寒生,及登臺位,嘗以措大自負,生日,都下有一妓,易朝中措數字為壽,時相憐其善改易,又愛朝中措之名,厚賞之。”流傳下來的改詞為“屏山欄檻倚晴空,山色有無中。手種庭前桃李,別來幾度春風。文章宰相,揮毫萬字,一飲千鐘。行樂不須年少,尊前看取仙翁。”此枚瓷幣的“庭前山色”或是出自于此也未可知。


  宋·司馬光 客中初夏

  四月清和雨乍晴 南山當戶轉分明

  更無柳絮因風起 惟有葵花向日傾

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明?仇英 獨樂園圖 見山臺部分(美國克利夫蘭藝術博物館藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明?仇英 獨樂園圖 遠山部分(美國克利夫蘭藝術博物館藏)

  這首詩是司馬光退居洛陽,買田為園名之曰“獨樂園”,居于園中專心編纂《資治通鑒》時所作。如他在《獨樂園記》中所記,“洛城距山不遠,而林薄茂密,常若不得見。乃于園中筑臺,構屋其上,以望萬安、軒轅,至于太室。命之曰:見山臺”,“南山當戶”當指臺上景色。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明?戴進 葵石峽蝶圖(北京故宮博物院藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋·司馬光 資治通鑒殘稿(中國國家圖書館藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋·司馬光 天圣貼(臺北故宮博物院藏)

  黃庭堅評論書法稱:“溫公正書不甚善,而隸法極端勁,似其為人,所謂左準繩,右規矩,聲為律、身為度者,觀其書可想見其風采。”與此詩意境相印證,可知司馬溫公為人矣。

  四月清和雨乍晴:

  編號36,正面為麒麟、中泰雙語的面值“錢”及“財盛”泰文,背面為“四月清和雨乍晴”及“泰”字圓型戳記。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·程顥 秋日偶成

  閑來無事不從容 睡覺東窗日已紅

  萬物靜觀皆自得 四時佳興與人同

  道通天地有形外 思入風云變態中

  富貴不淫貧賤樂 男兒到此是豪雄

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  二程全書(明弘治11年刻本)

  程顥與弟弟程頤并稱“二程”,名列北宋五子之中,二程開創的洛學學派名噪一時。后世無論是朱熹發展完善的程朱理學,又或是另辟蹊徑的陸王心學,都是源自于此。

  二程兄弟雖然學問方向相近,性格倒是南轅北轍,“明道終日坐,如泥塑人,然接人渾是一團和氣,所謂‘望之儼然,即之也溫’”,“明道先生與門人講論,有不合者,則曰更有商量。伊川則直曰不然”,“韓公維與二先生善,屈致于潁昌。暇日同游西湖,命諸子侍,行次有言貌不莊敬者,伊川回視,厲聲叱之曰:‘汝輩從長者行,敢笑語如此,韓氏孝謹之風衰矣!’韓遂皆逐去之。”

  一團和氣的明道先生大程,才會“朱公掞見明道于汝州,逾月而歸。語人曰:‘光庭在春風中坐了一月。’”留下如坐春風的典故,相比之下伊川先生小程留下的是程門立雪。教書育人者,孰上孰下,殊難逆料。

  萬物靜觀皆自得:

  編號2,正面為獅子、中文面值“錢”,背面為“萬物靜觀皆自得”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·蘇軾 蝶戀花·春景

  花褪殘紅青杏小 燕子飛時 綠水人家繞

  枝上柳綿吹又少 天涯何處無芳草

  墻里秋千墻外道 墻外行人 墻里佳人笑

  笑漸不聞聲漸悄 多情卻被無情惱

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  清·陳枚 月曼清游圖 楊柳蕩千(北京故宮博物院藏)

  蘇東坡應該是不需要什么介紹的,詩文書畫全能選手。唐宋八大家也好,宋四家也好,都算是順理成章。

  熙寧年間東坡三十九歲任杭州通判時,與之后隨侍二十多年的朝云相逢,當時朝云年方十二。蝶戀花應即是此時前后所作。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?蘇軾 寒食貼(臺北故宮博物院藏)

  公推名帖寒食貼,所書寒食詩為因烏臺詩案貶為黃州團練副使時所作。朝云為蘇軾生下的唯一一子即在此時,尚未足歲,卻病亡于調任途中金陵江岸船中。

  天涯芳草皆綠:

  編號34,正面為獅子、中泰雙語的面值“錢”及“財盛”泰文,背面為“天涯芳草皆綠”及“財盛”字長方型戳記。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·蘇軾 西江月·梅花

  玉骨那愁瘴霧 冰姿自有仙風

  海仙時遣探芳叢 倒掛綠毛么鳳

  素面常嫌粉涴 洗妝不褪唇紅

  高情已逐曉云空 不與梨花同夢

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  元?王冕 墨梅圖(北京故宮博物院藏)

  東坡一生起起伏伏,到得年近花甲遠貶惠州時,身邊也只有朝云陪伴。《詞林紀事》卷五引《林下詞談》云:“子瞻在惠州,與朝云閑坐。時青女初至,落木蕭蕭,凄然有悲秋之意。命朝云把大白,唱‘花褪殘紅’,朝云歌喉將囀,淚滿衣襟。子瞻詰其故,答曰:”奴所不能歌者,是“枝上柳綿吹又少,天涯何處無芳草”也!‘子瞻翻然大笑曰:“是吾正悲秋,而汝又傷春矣。’”

  紹圣三年,朝云終于難以捱過嶺南的氣候,在惠州逝去。如《惠州薦朝云疏》所云:“軾以罪責,遷于炎荒。有侍妾朝云,一生辛勤,萬里隨從。遭時之疫,遘病而亡。念其忍死之言,欲托棲禪之下。故營幽室,以掩微軀”,將她葬在惠州棲禪寺。這首西江月即是悼念朝云之作。

  玉骨冰肌迫絕卉:

  編號25,正面為八寶紋犀角圖案及中文面值“錢”,背面為“玉骨冰肌迫絕卉”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·蘇軾 過于海舶,得邁寄書、酒。作詩,遠和之,皆粲然可觀。子由有書相慶也,因用其韻賦一篇,并寄諸子侄

  我似老牛鞭不動 雨滑泥深四蹄重

  汝如黃犢走卻來 海闊山高百程送

  庶幾門戶有八慈 不恨居鄰無二仲

  他年汝曹笏滿床 中夜起舞踏破甕

  會當洗眼看騰躍 莫指癡腹笑空洞

  譽兒雖是兩翁癖 積德已自三世種

  豈惟萬一許生還 尚恐九十煩珍従

  六子晨耕簞瓢出 眾婦夜績燈火共

  春秋古史乃家法 詩筆離騷亦時用

  但令文字還照世 糞土腐余安足夢

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?蘇軾 枯木怪石圖(日本私人收藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?蘇軾 李白詩仙貼(日本大阪市立美術館藏)

  朝云故去的第二年,年已六十二歲的蘇軾再貶為瓊州別駕,昌化軍安置,遂寄家惠州,獨與幼子蘇過渡海到達荒僻異常的儋州(今天海南島)。

  這詩名字很長,說的是幼子蘇過從海船上收到長子蘇邁寄的信和酒,并作詩一首,其侄蘇遠和之,寫得還都不錯。弟弟蘇轍(他也被貶為化州別駕,安置雷州處分,距離不太遠,渡海前還有相聚)信中有寫詩表揚,故以蘇轍所用韻腳也賦詩一篇,寄給諸位子侄。

  奚夸筱宅駒千里:

  編號22,正面為八寶紋元寶圖案及中文面值“錢”,背面為“奚夸筱宅駒千里”及花押(上十下卌)。此句出處不明,姑取東坡教子詩應之。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·李清照 蝶戀花·上巳召親族

  永夜懨懨歡意少

  空夢長安 認取長安道

  為報今年春色好

  花光月影宜相照

  隨意杯盤雖草草

  酒美梅酸 恰稱人懷抱

  醉莫插花花莫笑

  可憐春似人將老

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  清畫院畫十二月月令圖 三月(臺北故宮博物院藏)

  傳統的上巳節在農歷三月三,古代是舉行祓禊畔浴等活動的重要節日,演變遂成水邊飲宴、郊外游春的節日。今天中國雖然已經少有人知,日本仍然作為女兒節的傳統節日,還演化出了擺放人偶的習俗,這一天也是小女孩們集體穿上和服的日子。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  四印齋本《漱玉詞》 易安居士三十一歲之照

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  四印齋本《漱玉詞》 趙明誠題詞

  這首詞作于建炎三年,雖然是春色正佳適值上巳節飲宴之時,經靖康之變一路南逃而來,與丈夫琴瑟和諧共賞金石的好日子一去不復返,詞中意境與早年也是大不相同。

  戶外花光錦不如:

  編號18,正面為八寶紋蕉葉圖案及中文面值“錢”,背面為“戶外花光錦不如”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·陸游 鵲橋仙

  一竿風月 一蓑煙雨 家在釣臺西住

  賣魚生怕近城門 況肯到紅塵深處

  潮生理棹 潮平系纜 潮落浩歌歸去

  時人錯把比嚴光 我自是無名漁父

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明?項圣謨 桃花釣船(臺北故宮博物院藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋·陸游 懷成都十韻詩卷(北京故宮博物院藏)

  風月一竿:

  編號15,正面為八寶紋艾葉圖案及中文面值“方”,背面為“風月一竿”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  宋·蕭立之 報恩荷池納涼呈云心

  重入僧窗聽雨眠 藕花只在客床前

  囊空不欠蘇秦舌 口渴頻呼陸羽泉

  十里湖光天半席 一闌秋影月初弦

  新涼風物無人共 坐聽微鐘祇自憐

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋 蓮塘泛舟圖頁(北京故宮博物院藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?葉肖巖 西湖十景圖之麴院荷風(臺北故宮博物院藏)

  荷池納涼:

  編號33,正面為獅子、中泰雙語的面值“方”及“財盛”泰文,背面為“荷池納涼”及“財盛”字長方型戳記。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋室南渡之后,行在臨安,西湖詠荷的詩詞也多了起來,稱南宋四大家的楊萬里就有不少。這枚瓷幣的“荷池納涼”四字出典或也有其他可能。


  元·王實甫 西廂記

  彩云何在 月明如月浸樓臺

  僧歸禪室 鴉噪庭槐

  風弄竹聲 則道金珮響

  月移花影 疑是玉人來

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  16幅彩繪本《西廂記》連環畫 第14幅 佳期

  1953年新婚姻法頒布之后,為配合宣傳人民美術出版社把創作《西廂記》連環畫的任務交給了王叔暉。1954年出版的這套16幅本的《西廂記》連環畫作為新中國美術史上的杰作,于1963年榮獲第一屆全國連環畫創作評獎一等獎。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  西廂記連環畫 人民美術出版社1957版15開活冊頁裝

  1954版16幅本今天已經幾乎無法看到,緊隨其后1950年代的幾個早期版本今天也都是可遇不可求,甚至1979年的西廂記連環畫重印本都已經有盜版存世。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  1983年T82西廂記特種郵票 第3枚 佳期

  郵票也是王叔暉晚年的手筆,在原16幅本的基礎上,考慮郵票空間調整重畫而成形。

  鴉噪庭槐:

  編號11,正面為八寶紋書卷圖案及中文面值“方”,背面為“鴉噪庭槐”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  明·邵燦 香囊記

  風生紫塞秋橫劍 月落黃河夜渡兵

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明刊本香囊記(2013年拍賣會拍品)

  月落黃河夜渡兵:

  編號14,正面為八寶紋寶劍圖案及中文面值“錢”,背面為“月落黃河夜渡兵”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  詩文中前一句“風生紫塞秋橫劍”也有對應的瓷幣(編號6),上下兩句同被用于瓷幣也算是獨一無二的現象。


  明·解縉 贈友

  鳳凰麒麟不世出 往者空聞今見之

  乃知神物別有種 天生才雋超明時

  君當妙年好豐采 毛骨自是千金姿

  方駕曹劉宜獨步 抗辭揚馬復先誰

  逸氣棱棱久無敵 射策金門真破的

  試將一劍決浮云 巳覺萬人皆辟易

  白簡晨驚玉筍班 青鸞夜上金鑾直

  閣外親收進講書 榻前醉草平蠻檄

  紫塞無塵四海清 承恩衣繡許趨庭

  遙瞻日月辭龍袞 笑撥煙霞上鶴翎

  長林花開啼早鶯 金龜解換雙玉瓶

  春風如此不一醉 壯懷磊落何由平

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明·解縉 自書詩卷(北京故宮博物院藏)

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  明·解縉 跋趙孟頫白描畫杜甫像(北京故宮博物院藏)

  把這首詩和解縉的人生際遇比較下還蠻諷刺的,“縉少登朝,才高,任事直前,表里洞達。引拔士類,有一善稱之不容口。然好臧否,無顧忌,廷臣多害其寵。又以定儲議,為漢王高煦所忌,遂致敗”,最后落得個“綱遂醉縉酒,埋積雪中,立死。年四十七”死得不是一般慘。就算是“始縉言漢王及安南事得禍。后高煦以叛誅。安南數反,置吏未久,復棄去。悉如縉言”,于己一身,又有什么用呢?

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  永樂大典(中國國家圖書館藏)

  縉參與纂修的《永樂大典》于永樂五年定稿,清抄至永樂六年完成,全書22877卷,合凡例目錄60卷,分裝成11095冊。這個定本史稱“永樂鈔本”或正本。嘉靖至隆慶元年,另有重錄本史稱“嘉靖鈔本”或“副本”。正本下落本已成迷,副本歷代經盜劫損毀,也已所剩無幾。國家圖書館所藏雖僅百余冊,也已是四大鎮館之寶之一。

  天生英物應明時:

  編號20,正面為八寶紋葫蘆圖案及中文面值“錢”,背面為“天生英物應明時”及花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  清·宋樹谷 春飲一房山

  風扇微和日漸遲 水窗簾卷集心知

  恰當峰影最佳處 未要春華極盛時

  沙外鷗眠閑勝客 竹間禽語妙于詩

  流連酒盞歸途晚 贏得新蟾照鬢絲

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋 溪山水閣圖頁(北京故宮博物院藏)

  此詩本非名篇,因袁枚《隨園詩話》提及關系,“沙外鷗眠閑勝客,竹間禽語妙于詩”兩句廣為流傳。

  竹間禽語弦相似:

  編號12,正面為八寶紋書卷圖案及中文面值“錢”,背面為“竹間禽語弦相似”及花押,此枚為Althoff收錄編號1259,尺寸略小的版別(另有尺寸略大的版別Althoff收錄編號為1259a)。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  秋月

  四時秋獨好 今夕更如何

  明月銀河渡 燈花繡閣舒

  藍田種璧夜 京兆畫眉初

  人鑒輝雙玉 相將挽鹿車

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  宋?劉松年 四景山水圖 秋景(北京故宮博物院藏)

  此詩出處不明,倒是常作為祝賀新婚的合巹詩被提及。

  四時秋獨好:

  編號28,正面為蝙蝠圖案、“金”及面值“方”,背面為“四時秋獨好” 及“?”花押。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦


  題外:

  感謝泉友Sinial帶來的如此詳盡的文章,在這里也要推廣一記。如果對南洋錢幣感興趣,歡迎加作者個人微信號:siniallj, 或者登陸作者的個人網站獲取更多信息:http://www.southeastasiacoin.com/


  推廣:

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  由Krisadaolarn, R.和Mihailovs, V.聯合撰寫的這本暹羅錢幣,可以算是嚴格意義上講的第一本英文泰國錢幣參考書。本書自帶含有超過1000張高清大圖的DVD。這些參考圖片集合了國家博物館的藏品和優秀的私人藏家手中的藏品,具有極大的參考意義。

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  與Iphone8 Plus對比大小

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  暹羅瓷幣上的詩詞歌賦

  書內頁展示

  目前有少量幾本現貨在國內,如果沒有搶到也可以直接購買進行預訂,一般兩到三個星期左右就能收到啦!


  貓眼看幣??——系頭條號簽約作者,所有文字皆為原創,不可自行轉載。

  • 生活居家
  • 情感人生
  • 社會財經
  • 文化
  • 職場
  • 教育
  • 電腦上網
  天津时时彩彩开奖直播